Wpisz swój e-mail w pole poniżej jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie:

Twój email

dodaj usuń

Niniejsza strona internetowa poświęcona jest wspomnieniom jednego z członków ruchu antyhitlerowskiego II wojny światowej - pana Mariana Kluszyckiego. Wspomnienia te, opracowane w formie maszynopisu, postanowiłem przełożyć na język elektroniczny po to, aby zawędrował do jak najszerszego grona odbiorców. Niech, opracowane w formie tej właśnie strony, niosą świadectwo i obraz historii naszego kraju. Być może znajdą odbiór u ludzi poszukujących informacji, prawdy, wszelkiego rodzaju pamiątek po tamtym okresie czy też ludzi zaciekawionych (podobnie jak ja) czasami II wojny światowej. Stroną tą chcę złożyć niejako hołd bohaterom walk o naszą Ojczyznę.

Z racji obszernego rozmiaru wspomnień postanowiłem podzielić je na rozdziały, i w kolejności chronologicznej umieszczać na stronie. Jako pierwsze pojawia się słowo od samego autora. W miarę opracowywania kolejnych rozdziałów, będą pojawiać się na stronie. Zapraszam zainteresowanych do wpisania się na listę e-mailową, dzięki której możliwe będzie powiadamianie o kolejnych dodanych rozdziałach.

Chciałbym podziękować kochanej Kasi za ideę oraz wszelką pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, oraz samemu panu Marianowi Kluszyckiemu za udostępnienie i zgodę na publikację wspomnień w niniejszej formie.

Kontakt z autorem strony: E-mail: Stormwind @ wp . pl
stat4u